بهره‌گیری از عبور غیر عادی نور در نانو‌اپتیک

بهره‌گیری از عبور غیر عادی نور در نانو‌اپتیک

نوری که از یک لایه‌ی فلزی سوراخدار (که قطر سوراخ‌ها کوچکتر از طول موج نور است) عبور می‌کند، رفتار غیر عادی‌ از خود نشان می‌دهد. میزان نور عبوری بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار برای چنین سوراخ‌های کوچکی می‌باشد. تاکنون دلیل این پدیده ناشناخته مانده بود، اما به تازگی فیزیکدانان فرانسوی آن را توجیه کرده‌اند. نتایج حاصله، که نظریه‌های کنونی را به چالش می‌کشد، می‌تواند برای طراحی ابزار های نانو‌اپتیک جدید سودمند باشد.

1342
سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و ساخت حسگرهای گازی در دانشگاه صنعتی شریف

سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و ساخت حسگرهای گازی در دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدرضا محمدی عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مواد دانشگاه صنعتی شریف در قالب پروژه دکترا خود، اقدام به سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و ساخت حسگرهای گازی از فیلم نازک اکسید ساده دی اکسیدتیتانیوم و اکسیدهای دوتایی گالیم/ تیتانیوم و ایبریم/ تیتانیوم نموده است.

1805
سنتز آزمایشگاهی پوشش نانوکریستالی بر روی فولاد ALSI316L در دانشگاه تهران

سنتز آزمایشگاهی پوشش نانوکریستالی بر روی فولاد ALSI316L در دانشگاه تهران

مهندس پیمان طاهری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران در پروژه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر چنگیز دهقانیان اقدام به سنتز پوشش‌های نانو کریستالی مقاوم در برابر سایش و خوردگی کرده است.

2772
سنتزآزمایشگاهی نانوساختار بین فلزی نیکل- تیتانیوم به روش آلیاژ سازی مکانیکی در دانشگاه صنعتی اصفهان

سنتزآزمایشگاهی نانوساختار بین فلزی نیکل- تیتانیوم به روش آلیاژ سازی مکانیکی در دانشگاه صنعتی اصفهان

خانم مهندس طیبه موسوی دانشجوی دکترا دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب پروژه کارشناسی ارشد خود به سنتز نانو ساختار بین فلزی Ni-Ti به روش آلیاژ سازی مکانیکی پرداخته و اثر حضور AL2O3 را بر این فرآیند بررسی نموده است.

3641
آگهی اسـتخـدام محقـق پسـا دکتـری در زمینه نانوپوشش‌ها

آگهی اسـتخـدام محقـق پسـا دکتـری در زمینه نانوپوشش‌ها

گروه نانوپوشش‌های دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از گروه های علمی پیشرو در حوزه فناوری‌نانو، در زمینه نانوپوششها محقق پسا دکتری استخدام می‌کند. هدف پروژه ساخت و تهیه نانوپوششهای جدید بر پایه روشهای شیمیائی و الکتروشیمیائی است.

4070
بررسی خواص سیستم‌های کوانتومی در یک ماده چگال در دانشگاه صنعتی شریف

بررسی خواص سیستم‌های کوانتومی در یک ماده چگال در دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر مهدی کارگریان دانشجوی دکترا رشته فیزیک ماده چگال دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار از رهیافت باز بهنجارش کوانتومی برای مطالعه برخی خواص کوانتومی مانند درهم تنیدگی، در یک سیستم یک بعدی مغناطیسی کوانتومی استفاده نموده‌‌اند.

1297
سنتز نانوکامپوزیت دی‌اکسید تیتانیوم با زمینه فولادی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

سنتز نانوکامپوزیت دی‌اکسید تیتانیوم با زمینه فولادی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر سیامک حسین نژاد، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند با هدف تولید آلیاژ نانو ساختار از طریق شکل دهی زیاد و تکنولوژی ریخته‌گری پروژه طرح – افزودن نانو پودر به فولاد – را تعریف نموده و مهندس امیر فرزانه در قالب پروژه کارشناسی خود، به انجام این پروژه پرداخته است. این گروه برای نخستین بار در ایران، این موضوع را مطرح کرده و مورد برررسی قرار داده‌اند.

2538