حمایت های ستاد در آبان ماه ۱۳۸۸ (نیمه اول)

حمایت های ستاد در آبان ماه ۱۳۸۸ (نیمه اول)

کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۸ در راستای حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۱۹۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۱۳۱ مورد را قابل قبول، ۴۴ مورد را ناقص و ۱۹ مورد را مردود اعلام کرد.

2318
ساخت نانوحافظه‌های مغناطیسی

ساخت نانوحافظه‌های مغناطیسی

پژوهشگران ایرانی، با استفاده از مواد مغناطیسی سخت آلیاژی، موفق به ساخت نانوحافظه‌های مغناطیسی شدند و گامی برای تولید هارد دیسک‌های مغناطیسی برداشتند.

2741