راهی ساده و بی‌نیاز از لیتوگرافی برای رشد جنگلی از نانولوله‌های کربنی

راهی ساده و بی‌نیاز از لیتوگرافی برای رشد جنگلی از نانولوله‌های کربنی

پژوهشگران یک تیم تحقیقات بین‌المللی نشان دادند که چگونه می‌توان بدون استفاده از لیتوگرافی، جنگلی از نانولوله‌های کربنی را به شکل کنترل شده ایجاد کرد و ساختارهای پیچیده از آن‌ها تولید نمود.

92
کامپیوتر مقیاس‌ نانو عملکرد پروتئین را کنترل می‌کند و بر رفتار سلولی تأثیر می‌گذارد

کامپیوتر مقیاس‌ نانو عملکرد پروتئین را کنترل می‌کند و بر رفتار سلولی تأثیر می‌گذارد

محققان نشان دادند که نوعی سامانه‌ محاسباتی نانومقیاس می‌تواند بر عملکرد پروتئین‌های اثر گذاشته و رفتار سلولی را کنترل کند. این دستاورد می‌تواند به درمان بیماری سرطان کمک کند.

93