بررسی کارایی نانودارویی برای مقابله با حساسیت به بادام‌ زمینی

بررسی کارایی نانودارویی برای مقابله با حساسیت به بادام‌ زمینی

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تحقیقاتی دارویی جدید شرکت کور فارماکیوتیکالز (COUR Pharmaceuticals) برای داروی مقابله با حساسیت به بادام‌ زمینی را پذیرفت. قرار است ایمنی و کارایی این داروهای حاوی نانوذرات بررسی شود.

260