قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت تشویقی

قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت تشویقی

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در فهرست پذیرفته‌شدگان از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب ملی کارت (بانک ملی) به نام شخص می‌باشند.ارسال شماره حساب برای دریافت مبلغ حمایت الزامی می باشد. (شماره حساب صرفا باید به اسم شخص دریافت کننده حمایت تشویقی باشد). خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در پرداخت‌ مبالغ تشویقی، در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک به پست الکترونیکی hrdc@irannano.org اقدام نمایید.

3056
حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۵

حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۵

در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۳۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری، ۹ مورد مقالهISI و ۷ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

5136
قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت های تشویقی تا آبان و آذر ۱۳۸۵

قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت های تشویقی تا آبان و آذر ۱۳۸۵

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در فهرست پذیرفته‌شدگان آبان و آذر ماه ۱۳۸۵ از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب بانکی به نام شخص (ترجیحاً شماره حساب بانک ملی) می‌باشند.

2107
حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در دی ماه ۱۳۸۵

حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در دی ماه ۱۳۸۵

در دی‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۲ مورد پایان نامه دکتری، ۹ مورد مقالهISI ، ۲ مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس ، ۱ مورد ترجمه کتاب و ۵ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

4621
حمایت های تشویقی فناوری نانو در آذر ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در آذر ماه ۱۳۸۵

در آذرماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۹۷ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۵۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۶ مورد پایان‌نامه دکتری، ۲۴ مورد مقاله ISI و۱ مقاله علمی پژوهشی، ۲ مورد طرح درس و ۶ مورد شرکت در کنگره،‌ یک مورد سفر اساتید جهت ارزیابی عملکرد دانشجو و یک مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ بوده اند.

6219
حمایت های تشویقی فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۵

در آبان ماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۸۱ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است.

6780
حمایتهای تشویقی فناوری نانو در مهرماه ۱۳۸۵

حمایتهای تشویقی فناوری نانو در مهرماه ۱۳۸۵

درمهر ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۲ مورد از درخواست‌های صورت دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد۱۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۳ مورد پایان نامه دکتری ،۱۳ مورد مقاله ISI ، ۱ مورد مقاله علمی پژوهشی،۲ مورد طرح درس، ۳ مورد گردآوری و ترجمه کتاب و ۳ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

4963
حمایت های تشویقی ستاد در شهریور ماه

حمایت های تشویقی ستاد در شهریور ماه

درشهریور ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۳۱ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۴ مورد پایان نامه دکتری ، ۱۱ مورد مقاله ISI ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی،۲ مورد طرح درس ،۱ مورد گردآوری کتاب و ۹ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

6211
حمایت های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۵

درمرداد ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۷ مورد مقاله ISI ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس و ۴ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

4688

انتشار پوستر حمایت‌های تشویقی علوم انسانی

ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو با هدف تربیت نیروهای دارای تخصص‌های مدیریت، بازرگانی، حقوقی و سایر رشته‌های علوم انسانی، برای پشتیبانی دولت و بخش خصوصی در توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد علوم انسانی مرتبط با علوم و فناوری‌نانو حمایت به عمل می‌آورد

3245