حمایت‌های تشویقی ستاد در مهر ماه سال جاری

حمایت‌های تشویقی ستاد در مهر ماه سال جاری

در مهرماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۳۶ مورد درخواست جدید دریافت کرده است ، که از این تعداد ۱۷ مورد در زمینه مهندسی شیمی، ۴ مورد مهندسی مواد، ۱۳ مورد فیزیک و ۲ مورد مهندسی مکانیک بودند.

2199
حمایت‌های تشویقی ستاد در شهریور ماه سال جاری

حمایت‌های تشویقی ستاد در شهریور ماه سال جاری

در شهریور ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۱۷ مورد درخواست دریافت کرده است که ۵ مورد رشته مهندسی مواد، ۳ مورد رشته شیمی، ۴ مورد در زمینه فیزیک ، ۲ مورد مهندسی برق، ۱مورد مکانیک و ۲ مورد بهداشت محیط می‌باشند. در مجموع ۵۸ مورد از درخواستهای دریافت شده در ماه‌های گذشته در این ماه بررسی شده‌اند که ۴۱ مورد از آنها پذیرفته شده اند

2092
حمایت های تشویقی ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۴

حمایت های تشویقی ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۴

در مرداد ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از فعالیت های دانشگاهی ۳۶ مورد درخواست دریافت کرده است که ۱۹ مورد آنها از رشته مهندسی مواد، ۶ مورد از رشته مهندسی شیمی و ۱۱ مورد در زمینه فیزیک می‌با

1315
حمایت های تشویقی ستاد در تیرماه سال‌جاری

حمایت های تشویقی ستاد در تیرماه سال‌جاری

برنامه حمایت های تشویقی ستاد از فعالیتهای انجام شده در زمینه فناوری نانو از دی ماه سال ۱۳۸۳ آغاز شد که با اسقبال خوب متخصصان، محققان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان فعال در عرصه این فناوری مواجه شده است ، به طوریکه تنها در تیر ماه سال جاری ۸۲ مورد مقاله ، پایان نامه و…. به کمیته توسعه منابع انسانی ستاد ارسال شده است که ۳ مقاله ۱۳ , ISI پایان‌نامه ارشد ،۴ پایان‌نامه دکتری و۱۲ کنگره خارجی ، داوری شده اند و نتایج آن به اطلاع متقاضیان رسیده است و باقی در دست داوری می باشند.

1659
حمایت های تشویقی ستاد در خرداد ماه سال‌جاری

حمایت های تشویقی ستاد در خرداد ماه سال‌جاری

برنامه حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت محققان در زمینه فناوری از دی ماه ۸۳ آغاز شد که با اسقبال خوب متخصصان، محققان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان فعال در عرصه فناوری نانو مواجه شده است ، به طوریکهتنها در خرداد ماه سال جاری ۱۴ مقاله ISI ،۱۱ پایان

1701
حمایت های تشویقی ستاد

حمایت های تشویقی ستاد

برنامه حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری از دی ماه ۸۳ آغاز شد که با اسقبال خوب متخصصان، محققان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان فعال در عرصه فناوری نانو مواجه شد، به طوری که تا مهر سال ۸۴ بیش از ۲۸۰ مورد درخواست استفاده از این حمایت ها به کمیته توسعه منابع انسانی ستاد ارسال شد . که مجموعاً بیش از ۴۴۰۰ میلیون ریال حمایت تشویقی به فعالان عرصه فناوری نانو اختصاص یافت.

16208
حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری نانو

حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری نانو

در راستای ارتقاء سطح علمی کشور در عرصه های بین المللی در زمینه فناوری نانو، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بمنظور ایجاد انگیزه و تشویق استادان، پژوهشگران و دانشجویان جهت فعالیت در زمینه نانو، حمایت هایی را در نظر گرفته است. موارد در نظر گرفته شده برای حمایت،

5027