حمایت های تشویقی ستاد

حمایت های تشویقی ستاد

برنامه حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری از دی ماه ۸۳ آغاز شد که با اسقبال خوب متخصصان، محققان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان فعال در عرصه فناوری نانو مواجه شد، به طوری که تا مهر سال ۸۴ بیش از ۲۸۰ مورد درخواست استفاده از این حمایت ها به کمیته توسعه منابع انسانی ستاد ارسال شد . که مجموعاً بیش از ۴۴۰۰ میلیون ریال حمایت تشویقی به فعالان عرصه فناوری نانو اختصاص یافت.

15682
حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری نانو

حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری نانو

در راستای ارتقاء سطح علمی کشور در عرصه های بین المللی در زمینه فناوری نانو، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بمنظور ایجاد انگیزه و تشویق استادان، پژوهشگران و دانشجویان جهت فعالیت در زمینه نانو، حمایت هایی را در نظر گرفته است. موارد در نظر گرفته شده برای حمایت،

4531