۱۳ مجله‌ی داخلی به لیست مجلات مورد حمایت ستاد نانو اضافه شد

۱۳ مجله‌ی داخلی به لیست مجلات مورد حمایت ستاد نانو اضافه شد

در راستای حمایت از نشریاتی که در داخل کشور منتشر می‌شوند و محققانی که دستاوردهای خود را در این نشریات به چاپ می‌رسانند، ۱۳ مجله داخلی، مشمول حمایت‌های ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌ نانو شدند.

5324
ایناتک، طرح تشویقی حامی صاحبان ایده

ایناتک، طرح تشویقی حامی صاحبان ایده

ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو به‌منظور شناسایی و رشد ایده‌های افراد توانمند و فعال در حوزه‌ی نانو، برنامه‌‌ی حمایتی با نام «ایناتک» (ایده تا فناوری) را طراحی کرده است. این برنامه زیر نظر کارگروه توسعه‌ی فناوری ستاد نانو با هدف دست‌یابی به دانش فنی در حوزه‌های منتخب و تشکیل شرکت‌های فناوری محور اجرا می‌شود.

1852