آیین نامه‌ حمایت از برگزاری سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو منتشر شد

آیین نامه‌ حمایت از برگزاری سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو منتشر شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو طرح حمایت تشویقی از «سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو» را منتشر کرد. این آیین نامه به صورت آزمایشی و تا انتهای سال ۱۳۹۳ اجرا خواهد شد.

3857
پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۲۰۲ نانو

پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۲۰۲ نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال به ۱۲۰۲ محقق پرداخت نموده است. همچنین ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۱۷ میلیارد ریال حمایت تشویقی را به بیش از ۱۳ هزار محقق پرداخت نموده است.

4289