پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت

پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای رفع نیاز، توسعه یا ارتقا محصولات صنایع و یا شرکت‌های فناوری نانو، به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در این راستا تعربف و انجام می‌شوند، حمایت‌های تشویقی ویژه پرداخت می‌کند. از ۱۵۰ درخواست دریافت شده از دانشگاه‌های مختلف تا کنون٬ ۴۲ مورد تایید، ۱۲ مورد مردود و بقیه در حال داوری هستند.

6617
آیین نامه‌ حمایت از برگزاری سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو منتشر شد

آیین نامه‌ حمایت از برگزاری سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو منتشر شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو طرح حمایت تشویقی از «سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو» را منتشر کرد. این آیین نامه به صورت آزمایشی و تا انتهای سال ۱۳۹۳ اجرا خواهد شد.

3969