تداوم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی بر اساس آیین‌نامه گام به گام

تداوم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی بر اساس آیین‌نامه گام به گام

ستاد نانو با هدف تشویق و ترغیب محققان کشور به فعالیت در حوزه علم و فناوری‌نانو آیین‌نامه حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی را اجرا می‌نماید. در این آیین‌نامه مبلغ حمایت تشویقی هر پایان‌نامه متناسب با موضوع، نتایج و اثرات آن بوده و

2508
حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو با هدف افزایش کیفیت علمی و کاربردی پایان‌نامه‌های دانشجویی، برنامه «حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی» را به اجرا گذاشته است. در این برنامه مقدار حمایت تشویقی هر پایان‌نامه متناسب با دستاوردهای آن است.

5156
پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت

پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای رفع نیاز، توسعه یا ارتقا محصولات صنایع و یا شرکت‌های فناوری نانو، به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در این راستا تعربف و انجام می‌شوند، حمایت‌های تشویقی ویژه پرداخت می‌کند. از ۱۵۰ درخواست دریافت شده از دانشگاه‌های مختلف تا کنون٬ ۴۲ مورد تایید، ۱۲ مورد مردود و بقیه در حال داوری هستند.

6079