تداوم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی بر اساس آیین‌نامه گام به گام

تداوم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی بر اساس آیین‌نامه گام به گام

ستاد نانو با هدف تشویق و ترغیب محققان کشور به فعالیت در حوزه علم و فناوری‌نانو آیین‌نامه حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی را اجرا می‌نماید. در این آیین‌نامه مبلغ حمایت تشویقی هر پایان‌نامه متناسب با موضوع، نتایج و اثرات آن بوده و

2638
حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو با هدف افزایش کیفیت علمی و کاربردی پایان‌نامه‌های دانشجویی، برنامه «حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی» را به اجرا گذاشته است. در این برنامه مقدار حمایت تشویقی هر پایان‌نامه متناسب با دستاوردهای آن است.

5285