تایید بی‌خطر بودن پارچه‌های نانویی / استفاده برای تودوزی خودرو

تایید بی‌خطر بودن پارچه‌های نانویی / استفاده برای تودوزی خودرو

یکی از شرکت‌های نانویی، با انجام تست‌هایی نشان داده که پارچه‌های تقویت شده فناوری‌ نانو این شرکت، آلرژی‌زا نبوده و برای پوست سمیتی ندارند. بنابراین، مسیر استفاده صنعتی از این پارچه‌ها به ویژه برای صنعت خودرو هموارتر می‌شود.

153
تست بی‌خطر بودن نانومواد، پیش از ورود به صنعت منسوجات

تست بی‌خطر بودن نانومواد، پیش از ورود به صنعت منسوجات

یکی از شرکت‌های تولید کننده گرافن که پیش از این محصولات خود را به صنایعی نظیر تولید آسفالت عرضه کرده، برای به کارگیری گرافن در منسوجات، از طریق یک آزمایشگاه بی‌طرف، تست‌هایی روی نفوذ گرافن در پوست انجام داده که نتایج نشان می‌دهد که استفاده از گرافن این شرکت در منسوجات بی‌خطر بوده و در پوست انسان نفوذ نمی‌کند.

177