تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از گرافن در فضای داخلی خودرو

تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از گرافن در فضای داخلی خودرو

شرکت دایرکتا پلاس با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای به دنبال استفاده از گرافن در فضای داخلی خودرو است تا با ایجاد ویژگی‌های نظیر آنتی‌باکتریال شدن یا افزایش هدایت گرمایی و الکتریکی، گرافن را در فضای داخلی خودرو تجاری‌سازی کند.

398