سیستم تولید خودکار نانوذرات در خدمت تولید نانوذرات سفارشی

سیستم تولید خودکار نانوذرات در خدمت تولید نانوذرات سفارشی

شرکت فسفرکس (Phosphorex)، یکی از مراکز متخصص در تولید فرمولاسیون‌های مبتنی بر ذرات، از سیستم تولید خودکار نانوذرات (ANP) شرکت پارتیکس ورکس (Particle Works) برای بهینه‌سازی فرآیندهای خود استفاده می‌کند.

419