نانوداروی ایمنی‌درمانی ضدسرطان، یک گام به تجاری‌سازی نزدیک شد

نانوداروی ایمنی‌درمانی ضدسرطان، یک گام به تجاری‌سازی نزدیک شد

نکس‌ایمیون (NexImmune)، یکی از شرکت‌های حوزه نانوزیست‌فناوری در مرحله بالینی است که رویکرد جدیدی در بخش ایمونوتراپی برای سازماندهی پاسخ ایمنی هدفمند با هدایت سلول‌های T ارائه کرده است. نانوداروی این شرکت به نام NEXI-003 که برای درمان تومورهای جامد طراحی شده، مجوز IND دریافت کرده است.

370
راه‌اندازی یک پیشگامی تحقیقاتی برای مقابله با سرطان به کمک فناوری ‌نانو

راه‌اندازی یک پیشگامی تحقیقاتی برای مقابله با سرطان به کمک فناوری ‌نانو

شرکت نکس‌ایمیون از همکاری مرکز تحقیقات سرطان شهر امید برای ایجاد یک پیشگامی تحقیقاتی استفاده می‌کند، پیشگامی که در نهایت به تجاری‌سازی فناوری استفاده از نانوذرات برای مقابله با سرطان کمک می‌کند.

960