بازار نانوذرات لیپیدی تا سال ۲۰۳۳ به ۳،۱۷۵٫۵ میلیون دلار می‌رسد

بازار نانوذرات لیپیدی تا سال ۲۰۳۳ به ۳،۱۷۵٫۵ میلیون دلار می‌رسد

در سال ۲۰۲۳، پیش بینی می‌شود بازار جهانی نانوذرات لیپید ۸۸۷٫۲ میلیون دلار ارزش داشته باشد. با افزایش نگرانی‌ها در مورد مکمل‌های غذایی در نتیجه شیوع کرونا و افزایش مصرف مکمل‌ها پیش‌بینی می‌شود که بازار این حوزه در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳ رشد ترکیبی سالانه ۱۳٫۶ درصد را تجربه کند و به رقم ۳۱۷۵٫۵ میلیون دلار برسد.

142
راکتوری برای تولید نانوذرات لیپیدی راه‌اندازی شد

راکتوری برای تولید نانوذرات لیپیدی راه‌اندازی شد

یک شرکت آلمانی برای تامین نیاز بخش تحقیقات و صنعت به نانوذرات لیپیدی، راکتور جدیدی را راه‌اندازی کرده است. این نانوذرات را می‌توان برای انتقال ترکیبات مهم نظیر ژن یا دارو مورد استفاده قرار داد.

82