اعلام حوزه‌های برگزاری آزمون کتبی مسابقه فناوری نانو

اعلام حوزه‌های برگزاری آزمون کتبی مسابقه فناوری نانو

پنج شهر تهران (حوزه مرکزی)، شیراز، اصفهان، یزد و بیرجند به عنوان حوزه‌های برگزاری آزمون کتبی مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو مشخص شدند. ثبت نام کنندگان در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، می‌توانند از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری با مراجعه به صفحه شخصی خود در پایگاه الکترونیکی ستاد نانو، نسبت به انتخاب حوزه برگزاری آزمون خود، اقدام نمایند.

4140
تمدید مهلت ثبت نام در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو

تمدید مهلت ثبت نام در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو

ثبت نام در مسابقه ملی تجهیزات و شناسایی فناوری نانو، تا تاریخ ۲۹ اسفندماه سال جاری تمدید گردید. با توجه به استقبال از ثبت نام در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو و پیرو درخواست آن دسته از افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام در مسابقه نشده‌اند، مقرر شد ثبت نام در مسابقه تا پایان اسفند ماه امسال ادامه یابد.

6217
آمادگی آزمایشگاه‌های کشور جهت آموزش شرکت کنندگان مسابقه تجهیزات

آمادگی آزمایشگاه‌های کشور جهت آموزش شرکت کنندگان مسابقه تجهیزات

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، با هدف افزایش سطح اطلاعات و آمادگی دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، اسامی شماری از آزمایشگاه‌های عضو این شبکه را به منظور ارائه مشاوره و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی اعلام کرد.

3931