استفاده از پسماند کشاورزی برای حذف آلودگی رنگ‌های شیمیایی

استفاده از پسماند کشاورزی برای حذف آلودگی رنگ‌های شیمیایی

پژوهشگران بخش فناوری‌ نانو پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با استفاده از بیوپلیمر نشاسته، موفق به تولید نانوکامپوزیت پلیمری زیست‌سازگار و کارآمد به عنوان جاذب‌های گزینش‌پذیر با ظرفیت جذب بسیار برای رنگ‌های شیمیایی کاتیونی شدند. هدف اصلی این طرح کاربرد این ترکیبات در تهیه فرمولاسیون‌های کود اوره آهسته رهش بوده است.

279
همکاری مشترک برای استفاده از نانوکامپوزیت در توسعه باتری

همکاری مشترک برای استفاده از نانوکامپوزیت در توسعه باتری

دو شرکت استرالیایی قرار است از نانوکامپوزیت برای ارتقای باتری‌ها استفاده کنند که این کار به کاهش وزن باتری‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها ختم می‌شود. با این کار، دامنه استفاده از باتری‌ها در خودروهای الکتریکی و هواپیماهای بدون سرنشین افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

282