گسترش فضا تولید و فروش تجهیزات نانویی حوزه سرمایش و گرمایش

گسترش فضا تولید و فروش تجهیزات نانویی حوزه سرمایش و گرمایش

گروه تولید گرافن (GMG) در مورد محصول THERMAL-XRخود اطلاعات جدیدی را ارائه داده است. این شرکت خاطرنشان می‌کند که از زمان تأیید اخیر دولت استرالیا برای تولید و فروش سامانه THERMAL-XR، این شرکت فعالیت‌های فروش را پیش برده و ظرفیت تولید خود را تقویت کرده است.

250