۷ باز مصنوعی جدید به DNA برای ذخیره‌سازی اطلاعات اضافه شد!

۷ باز مصنوعی جدید به DNA برای ذخیره‌سازی اطلاعات اضافه شد!

عصر اطلاعات به یک فناوری جدید ذخیره‌سازی داده‌ها نیاز دارد. شاید DNA برای ارائه چنین فناوری مناسب باشد. محققان هفت حرف جدید به الفبای مولکولی DNA اضافه کردند و یک فناوری توالی‌یابی دقیق و کامل برای خوانش این حروف ایجاد کردند. این نوآوری‌ها به تبدیل DNA به یک پلت‌فرم ذخیره‌سازی داده‌های قوی و پایدار که مناسب عصر اطلاعات است کمک کرد.

484
تشخیص هپاتیت B با استفاده از گوشی هوشمند

تشخیص هپاتیت B با استفاده از گوشی هوشمند

نتایچ تحقیقات جدید نشان داد که از MXenes می‌توان برای تشخیص ویروس هپاتیت B (HBV) استفاده کرد. این یافته‌ها در مجله Colloid and Interface Science منتشر شده است. هدف از این تحقیق توسعه یک زیست‌حسگر رنگ‌سنجی با استفاده از پروب DNA برای مدیریت بیماری HBV است.

557
نانوزیست‌دستگاهی که تومور سرطانی را کوچک کرد!

نانوزیست‌دستگاهی که تومور سرطانی را کوچک کرد!

یکی از امیدوارکننده‌ترین راه‌ها در درمان سرطان، بازیابی توانایی سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و حمله به سلول‌های سرطانی است. تیمی از شیمی‌دانان و زیست‌شناسان دانشگاه شیکاگو دستگاه کوچکی ساخته‌اند که می‌تواند سلول‌های تومور را شناسایی کرده و آنها را مجبور کند تا خود را به سلول‌های ایمنی در حال گشت‌زنی نشان دهند. در آزمایش روی موش‌‌ها، استفاده از این فناوری منجر به پسرفت تومور شد.

334
محاسبات در مقیاس‌ نانو با استفاده از DNA

محاسبات در مقیاس‌ نانو با استفاده از DNA

محاسبات با کمک DNA امکانات پیشرفته‌ای برای ذخیره‌سازی اطلاعات و محاسبات در مقیاس بزرگ در سطح نانو نشان داده است. با این حال، محاسبات پیچیده نیاز به اجزای پایدارتر و یک پلتفرم موثرتر دارد. برای رفع این مانع، تحقیقات جدیدی در مجله ACS Applied Materials and Interfaces منتشر شده است.

278