معرفی محصولات نانونساجی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

اصلی‌ترین محصولاتی که در این بخش از نمایشگاه ارائه شده بود، شامل دستگاه پلاسمای فشار اتمسفری، نخ و پوشاک آنتی باکتریال بود.

filereader.php?p1=main_8000f61488f3018cafilereader.php?p1=main_94d560453231b66a9filereader.php?p1=main_1e8bb12769dc9a70b

همچنین اطلاعات و آماری از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با نانونساجی در دانشگاه‌های کشور، ارائه شده بود که شامل انجام 75 پایان نامه مقطع دکتری و 389 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در 12 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی تا پاییز امسال است.