هشت موضوع پیشنهادی برای پایان نامه علوم انسانی در فناوری نانو

دانشجویان می توانند با انتخاب این موضوعات به عنوان موضوع پایان نامه تحصیلات تکمیلی خود، به فرآیند سیاست گذاری برای توسعه فناوری نانودر کشور کمک کنند.
هشت عنوان پیشنهادی برای انجام پایان نامه علوم انسانی در زمینه فناوری نانو عبارتند از:
– ارزیابی سیاستگذاری فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی
– بررسی تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای سیاستگذار در توسعه فناوری نانو: مطالعه موردی کشورهای منتخب
– بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری و پتنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب
– بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری نانو در حوزه “توسعه سرمایه انسانی و آموزش پیش از دانشگاه”: مطالعه موردی کشورهای منتخب
– بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی: مطالعه موردی کشورهای منتخب
– بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با انتقال فناوری نانو از دانشگاه به صنعت: مطالعه موردی کشورهای منتخب
– بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری نانو در حوزه “توسعه سرمایه انسانی و آموزش دانشگاهی”: مطالعه موردی کشورهای منتخب
– تدوین چارچوب مفهومی فرآیند توسعه و تجاری‌سازی فناوری: مطالعه موردی محصولات مبتنی بر فناوری نانو
برای هرکدام از این موضوعات، یک فرم پیشنهاد طرح پژوهشی آماده شده است که اطلاعات لازم در رابطه با مسأله یا نیاز اصلی و اهداف طرح را در اختیار محققان قرار می‌دهد.
اطلاعات این طرح‌ها در لینک بخش پایان نامه‌های مبتنی بر نیاز با نشانی http://nano.ir/proposal/list/1/38 قابل مشاهده است. همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه‌ی حمایت از پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز و آیین‌نامه‌ی مربوطه در بخش حمایت‌های تشویقی سایت ستاد فناوری نانو به نشانی http://nano.ir/page/1/3330/12 در دسترس است.