بررسی واکسن‌های نانویی روی ایمنی مرغ‌ها در برابر ویروس برونشیت عفونی

محققان راهبردی نانویی برای واکسیناسیون ماکیان علیه بیماری ویروس برونشیت عفونی موسوم به IBV ارائه کردند.

در مقاله‌ای که به تازگی در نشریه Vaccines به چاپ رسیده است، محققان در مورد ایمنی واکسن هترولوگ در برابر IBV (ویروس برونشیت عفونی)، شامل دوزهای اصلی QAC (کیتوزان بارگذاری شده با QuilA) پلاسمید کپسوله شده و یک دوز تقویت‌کننده MVA (واسکن آنکارا اصلاح شده)، گزارش دادند. IBV باعث عفونت حاد ریوی در میان مرغ‌ها می‌شود.

در مطالعه حاضر، محققان محافظت و ایمنی ایجاد شده توسط واکسیناسیون DNA هترولوگ Prime و به‌دنبال آن واکسیناسیون تقویت‌کننده MVA در مقایسه با واکسیناسیون MVA همولوگ در میان مرغ‌ها در برابر IBV را ارزیابی کردند.

این تیم CEF (فیبروبلاست‌های جنینی مرغ) را که از جنین‌های SPF (بدون بیماری‌زای خاص) تخم مرغ‌های جنینی Leghorn (ECE) تهیه شده را با IBV Arkansas DPI مقایسه کرد. این واکسن‌ها با استفاده از نانوذرات QAC دارای محموله P-CAGN ، واکسن آنکارا اصلاح شده با بیان نوکلکپسید و بسترهای تترامتیل بنزیدین (TMB) تهیه شدند. اثربخشی آن‌ها در بین چهار گروه مرغ مورد بررسی قرار گرفت.

گروه‌های اول و دوم، از هشت مرغ هرکدام، به‌صورت داخل رحمی با بافر فسفات (کنترل منفی) و ویروس زنده آرکانزاس تجاری (MLV، کنترل مثبت) تلقیح شدند. گروه‌های سوم و چهارم ، از هر ۱۰ مرغ، در روز اول با ۱۰۸ واحد تشکیل‌دهنده پلاک در هر پرنده واکسینه شدن و پس از آن دو هفته بعد دوز تقویت‌کننده همولوگ تزریق شد.

رژیم واکسیناسیون هترولوگ باعث پاسخ لنفوسیت T قوی می‌شود. مرغ‌های واکسینه شده با DNA Vaccinia ankara تقویت‌شده با DNA، بارهای ویروسی ۲ برابر پایین در مقایسه با واکسن‌های همولوگ نشان دادند.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که واکسن‌های تقویت‌شده DNA ناهمگن در مقایسه با واکسن‌های اصلاح شده محافظت بیشتری از مرغ‌ها در برابر IBV ایجاد می‌کند.