طراحی سامانه تولید گرافن با قابلیت نظارت بر میزان نشت نانومواد در محیط

طراحی سامانه تولید گرافن با قابلیت نظارت بر میزان نشت نانومواد در محیط

شرکت آوانزار (Avanzare) و تکنالیا (Tecnalia) همکاری مشترکی را برای تولید صنعتی گرافن آغاز کردند. این همکاری در قالب پروژه سانشاین اروپا انجام شده و طرفین به دنبال رسیدن به طراحی پایدار و ایمن (SSbD) هستند.

این دو شرکت روی توسعه یک سامانه تولید دیجیتال کار می‌کنند که در آن حسگرهای مختلفی قرار داده شده است که فرآیند تولید به گونه‌ای خودکار شود که اوپراتور کمترین تماس را با ذرات گرافن داشته باشد و با این کار کمتر در معرض نانومواد قرار گیرد.

هدف این دو شرکت آن است که راهبردهای کنترل ریسک در فرآیندهای صنعتی، بهینه‌سازی شده و این کار با استفاده از حسگر انجام شود و حسگرها برای کاهش مصرف انرژی و حفظ یک محیط بدون ذرات معلق به کار گرفته شده و در نهایت مصرف انرژی نیز به حداقل برسد.

این حسگرها داده‌هایی را در مورد حضور نانوذرات در محیط در یکی از کابین‌های مورد استفاده در تولید مواد گرافن جمع می‌کنند و آن را به یک سرور منتقل می‌کنند، جایی که این نتایج در قالب نمودارهایی نشان داده می‌شوند. این بازنمایی بصری امکان نظارت بر غلظت نانوذرات و جلوگیری از حضور آن‌ها در محیط را فراهم می‌کند. بسته به تنظیم سیستم، ذرات می‌توانند به طور مؤثر حذف شوند. بدون چنین نظارتی، نانوذرات در محیط جمع می‌شوند و خطرات سلامتی را برای اپراتورها ایجاد می‌کنند. بنابراین، این حسگرها نظارت بر قرار گرفتن در معرض نانوذرات را امکان‌پذیر می‌کنند. اگر غلظت بیش از حد زیاد شود سیستم هشدار می‌دهد.