حمایت از طرح‌های فناورانه مبتنی بر نانو و هوش مصنوعی

حمایت از طرح‌های فناورانه مبتنی بر نانو و هوش مصنوعی

با همکاری بنیاد ملی علم ایران و ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو از طرح‌های فناورانه و نوآورانه در زمینه محصولات مبتنی بر نانوفناوری و هوش مصنوعی حمایت می‌شود.

 بنیاد ملی علم ایران و ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعه‌ای در حوزه‌های «آزمون‌های تشخیص بر بالین»، «مدارهای مجتمع با کاربرد خاص»، « منسوجات هوشمند»، «محصولات مبتنی بر نانومواد نوظهور و آینده‌ساز» و «محصولات تقویت‌شده با هوش مصنوعی» حمایت می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌ گرفته محورها و اولویت‌های پژوهشی این فراخوان شامل آزمون‌های تشخیص بر بالین، مدارهای مجتمع با کاربرد خاص،  منسوجات هوشمند، محصولات مبتنی بر نانومواد نوظهور و آینده‌ساز، محصولات تقویت شده با هوش مصنوعی است.

طرح‌های مورد حمایت در قالب‌های طرح پژوهشی، طرح‌های پسادکتری و رساله دکتری است که مدت زمان رساله دکتری دو ساله، طرح‌های پسادکتری یک ساله و در نهایت طرح‌های پژوهشی حداکثر در طول مدت سه سال مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

مجری طرح پژوهشی در این فراخوان باید عضو هیئت علمی دانشگاه یا مراکز پژوهشی- تحقیقاتی کشور باشد. مسئول طرح در دوره پسادکتری باید حتما عضو هیئت‌علمی دانشگاه یا مراکز پژوهشی-تحقیقاتی کشور بوده و دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار در رشته مرتبط با پروپوزال ارائه شده باشد. در مورد رساله‌ها، دانشجوی دکتری آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشد. از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا ثبت پیشنهاده تحقیقاتی در سایت بیشتر از یک سال و از زمان شروع دوره دکتری دانشجو بیشتر از سه سال تحصیلی نگذشته باشد. لازم به ذکر است که پژوهشگر باید نسخه نهایی پیشنهاده را که در دانشگاه تصویب شده برای فراخوان ارسال نماید.

در این طرح حمایتی از طرح‌های پژوهشی حداکثر تا ۵ میلیارد ریال حمایت می‌شود. همچنین در قالب کمک به پژوهشگر پسادکتری ۸۰درصد حقوق استادیار پایه یک که در سال جاری دو میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، کمک به مسئول طرح ۲۵۰ میلیون ریال و  کمک هزینه اجرای طرح: تا سقف ۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای: کمک به دانشجو ۱۳۵ میلیون تومان و کمک هزینه اجرای طرح: تا سقف ۶۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

پژوهشگران برای ثبت نام می‌توانند به نشانی rtms.insf.org مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/ پژوهشگران اقدام کنند. همچنین می‌توانند از طریق ایمیل industry@insf.org درخواست خود را ارسال کنند.