تحقیق و توسعه مشترک برای ساخت کفش‌های مناسب برای مناطق سردسیری

تحقیق و توسعه مشترک برای ساخت کفش‌های مناسب برای مناطق سردسیری

چند شرکت خصوصی قرار است به صورت مشترک کار تحقیق و توسعه‌ای را آغاز کنند که در آن از گرافن و آئروژل برای ساخت کفش‌های سبک و بادوام استفاده خواهد شد. این کفش‌ها برای استفاده در مناطق بسیار سرد مناسب هستند چرا که عایق حرارتی بوده و تبادل حرارتی اندکی دارند.

گرافن کامپوزیتز (Graphene Composites) برای شرکت در یک برنامه تحقیق و توسعه وارد همکاری مشترک شد. قرار است گرافن کامپوزیتز با همکاری شرکت‌های دیوکام سولجر سنتر، ناتیک و همچنین یومس ولول برای ساخت نسل بعدی کفش‌های نظامی با یکدیگر کار کنند.

این برنامه همکاری مشترک، SWIFT نام دارد که مخفف عبارت «فناوری‌های نوآورانه در بخش کفش برای پشتیبانی از سربازان» است. این برنامه توسط سازمان Heroes (استفاده از فرصت‌های تحقیقاتی در حال ظهور برای توانمندسازی سربازان) ارائه شده است. قرار است در این برنامه شرکت گرافن کامپوزیتز از فناوری گرافن و آئروژل برای توسعه مواد سبک و بادوام استفاده کند که عایق بوده و برای هوای به شدت سرد قابل استفاده باشد. تا کنون شرکت گرافن کامپوزیتز از مواد گرافنی و آئروژل برای ایجاد سپرهای قدرتمند اما سبک برای ایمنی مدارس استفاده کرده است. آئروژل‌ها از پلی آمید ساخته می‌شوند، یک بلوک اصلی ساختمان در رزین‌های ترموست که در کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود. آئروژل‌ها از بیش از ۸۵ ٪ هوا ساخته شده‌اند که این ویژگی آن‌ها را در پراکندگی انرژی یاری کرده و همچنین موجب سبک‌تر شدن آن‌ها می‌شود. عایق حرارتی سبک، مؤثر و بادوام برای آموزش و عملیات نظامی در هوای سرد ضروری است.

این برنامه مشارکتی صنعت و دانشگاه به دنبال نوآوری‌های جدید و راه حل‌های نسل بعدی دربخش کفش‌های نظامی است.

گرافن کامپوزیتز  به دنبال استفاده از فناوری‌های جدید برای ساخت کفش‌های نظامی است که بتواند برای شرایط چالش در مناطق عملیاتی قابل استفاده باشد. ماکس وبر از مدیران گرافن کامپوزیتز می‌گوید: «کامپوزیت‌های نانویی ما به دلیل ترکیب منحصر به فرد از مواد با چگالی کم، توانایی‌های جالب توجهی به عنوان ماده عایق و بادوام دارد. ما برای دستیابی به عایق فوق‌العاده حرارتی و افزایش دوام از ساختار مواد نانو متخلخل خواهیم کرد.»