پروژه FP6 برای حفظ پیشگامی اروپا در زمینه نانوالكترونیك

کمیسیون اروپایی در تلاش برای رسیدن به پیشگامی در عرصه نانوالکترونیک 17و24 میلیون یورو در پروژه‌ای جدید سرمایه‌گذاری کرده است. هدف این پروژه بر طرف کردن محدودیت‌های عملکردی نیمه‌رساناها است.