معرفی شبکه نانوتولایف: شکل‌گیری شبکه‌های بین‌المللی در فناوری نانو

شبکه اروپایی نانوتولایف اولین شبکه برتر یا جزیره کیفیت (Network of Excelence) در سال 2004 تأسیس شد.
اروپا در حوزه نانوزیست‌ فناوری است که تحت ششمین برنامه کلی تحقیق و توسعه اتحادیه اروپا (FP6) این شبکه شامل 23 مرکز تحقیقاتی و 41 شرکت صنعتی از 12 کشور اروپایی است، و همچنین دارای اعضای وابسته از کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و آمریکای شمالی است.

New Page 1

مقدمه
توجه به همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد یا ورود به شبکه‌های بین‌المللی از
لوازم توسعه در فناوری‌های پیشرفته و دانش‌محور است. با ت