سرمایه گذاری ۵/ ۱میلیون دلاری سرمایه گذاران خطر پذیر در شرکت NanoImaging Services, Inc

اخیراً شرکت NanoImaging Services, Inc که بزرگترین ارایه دهنده خدمات تصویر برداری دقیق و سه بعدی با میکروسکوپTEM به سازندگانِ دارو های زیستی مولکولی می باشد، اعلام کرده است که مرحله تامین مالی این شرکت، با مدیریت سرمایه گذاران خطرپذیرِ Merck Capital Ventures, LLC، به اتمام رسیده است.

اخیراً شرکت NanoImaging Services, Inc که بزرگترین ارایه
دهنده خدمات تصویر برداری دقیق و سه بعدی با میکروسکوپTEM به
سازندگانِ دارو های زیستی مولکولی می باشد، اعلام کرده است که
مرحله تامین مالی این شرکت، با مدیریت سرمایه گذاران خطرپذیرِ
Merck Capital Ventures, LLC، به اتمام رسیده است.

سرمایه ۵/ ۱میلیون دلاری دریافت شده از سرمایه گذاران مذکور،
برای توسعه آزمایشگاه خدماتی این شرکت، هزینه خواهد شد. شرکت
NanoImaging Services, Inc که هم اکنون در سان دیگوی شمالی
قرار دارد، ماه آینده با تجهیزات بیشتری به کالیفرنیا منتقل
خواهد شد.

کلینت پاتر، مدیر عامل شرکت NanoImaging در این باره گفت: «تصویر
برداری TEM پیشرفته به سازندگان داروهای زیستی امکان می دهد تا
در عمل، ساختارهای ماکرومولکولی خود را در سه بعد و با دقت یک
نانومتر ببینند. به کمک این نوع تصویر برداری می توان به شکل
دیداری، به ارزیابی و تعیین خصوصیاتِ ساختار داروهای در دست
توسعه پرداخت و این امر مدت زمان لازم برای توسعه را کوتاه تر
می‌کند و با اعمال بازبینیهای منظم، ضریب اطمینان در هر مرحله
از اکتشاف، افزایش می یابد».

همچنین پر لوفبرگ، رییس و مدیر عامل Merck Capital Ventures،
گفت: «شرکت NanoImaging به دلیل برخورداری از مدل خدمات تجاری
مشخص و همچنین داشتن قابلیت شتاب دادن به توسعه محصولات جدید،
برای پشتیبانی از شرکت های دارویی فعال در حوزه زیست شناسی
مولکول های بزرگ، بهترین گزینه محسوب می شود».

خدماتی که شرکت NanoImaging Services ارایه می دهد عبارتند از:
بازرسی دیداری ساده، خصوصیت سنجی آماری ،آزمایشات پادتن/برچسب
گذاری و بازسازی نانومقیاس و سه بعدی. همچنین تجهیزات
پیشرفته‌ای که در آزمایشگاه مذکور وجود دارند، یک Tecnai TEM
مدرن و یک سیستمِ Vitrobot cryo-preservation از FEI می باشند.
روش های پیشرفته‌ی cryo، ساختارهای زیستی ظریف را در شکل طبیعی
آنها حفظ می کنند.