اعطای تاییدیه نانومقیاس به ۴۹ محصول مبتنی بر فناوری نانو

تاکنون ۴۹ محصول در حوزه فناوری نانو، موفق به دریافت تاییدیه مقیاس ایستگاه نانو مقیاس کریدور خدمات فناوری تا بازار شده‌اند.


تاکنون ۴۹ محصول در حوزه فناوری نانو، موفق به دریافت تاییدیه مقیاس ایستگاه نانو مقیاس کریدور خدمات فناوری تا بازار شده‌اند.

 

به گفته قاسم جعفری، مسوول امور شرکت‌ها در کریدور خدمات فناوری تا بازار، تاکنون برای ۱۳۹ شرکت در ایستگاه نانو مقیاس کریدور پرونده تشکیل شده است. ۱۸۴ محصول از تولبدات این شرکت‌ها متقاضی دریافت تاییدیه نانو مقیاس و ورود به فرآیند حمایتی کریدور هستند. وی افزود : «طی فرآیندهای بررسی در ایستگاه نانو مقیاس، از میان ۱۸۴ محصول متقاضی، ۴۹ محصول موفق به دریافت تاییدیه نانو مقیاس شده‌‌اند».

 

جعفری گفت: «این شرکت‌ها و محصولات‌شان بعد از اخذ این تاییدیه، وارد مراحل بعدی مسیر کریدور می‌شوند که طی آن نسبت به ارائه خدمات مختلف توسعه فناوری به آنها و حرکت به سمت تجاری سازی محصولات اقدام می‌گردد».

 

گفتنی است ایستگاه نانو مقیاس به عنوان اولین ایستگاه کریدور، وظیفه بررسی و ممیزی مقیاس مواد و محصولات تولیدی شرکت‌ها را بر عهده دارد. در صورت اثبات مقیاس مواد نسبت به صدور تاییدیه به محصولات صنعتی اقدام می‌گردد.

 

شایان ذکر است کریدور خدمات فناوری تا بازار مجموعه‌ای است که از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف کشف، ساماندهی و تکمیل حلقه‌های مفقوده در حوزه تجاری‌سازی فناوری نانو تشکیل شده است. این مجموعه، در قالب یک ساختار شامل ۱۶ ایستگاه، خدمات توسعه فناوری مورد نیاز شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان را به منظور تسهیل تجاری‌سازی ارائه می‌کند.