بازار جهانی صنعت نانولوله‌های کربنی

شرکت market research ، به تازگی گزارشی با عنوان «بازار جهانی نانولوله‌های کربنی ۲۰۱۴-۲۰۱۰» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد ناخالص ترکیبی (CAGR) بازار جهانی نانولوله‌های کربنی، بین دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۵/۵۶ درصد خواهد بود.

شرکت market research ، به تازگی گزارشی با عنوان «بازار جهانی نانولوله‌های کربنی
۲۰۱۴-۲۰۱۰» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد ناخالص ترکیبی (CAGR) بازار
جهانی نانولوله‌های کربنی، بین دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۵/۵۶ درصد خواهد بود.

در چارچوب این گزارش، بازار کشورهای اروپا، آمریکا و حوزه اقیانوس آرام، بررسی و
تجزیه و تحلیل شده که بر اساس آن تقاضای بخش‌های دفاعی و هوا فضا، پیش‌ران اصلی
توسعه بازار جهانی نانولوله‌های کربنی است.

گزارش جدید که با اتکا بر نقطه ‌نظرات صاحب‌نظران صنعت، مصرف‌کنندگان و فروشندگان
جمع‌بندی شده است، روندهای اصلی، شاخص‌های رشد و چالش‌هایی که توسعه این بازار را
تحت تاثیر قرار می‌دهند را بررسی کرده است.

گزارش جامع نانولوله‌های کربنی، فرصت‌ها، تهدیدها، قوت‌ها و ضعف‌های فروشندگان عمده‌ای
نظیر آرکما، CNano Nanocyl و Bayer MaterialScience و ارائه کرده است.

بر اساس گزارش جدید، یکی از موانع اصلی رشد بازار این حوزه، هزینه تولید بالای
نانولوله‌های کربنی است. با این وجود، آغاز برنامه‌های تحقیقاتی مختلف در این زمینه،
منجر به رشد بازار این حوزه شده و در نتیجه هزینه‌های تولید نانولوله‌های کربنی به
طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

به گفته یکی از تحلیل‌گران صنعت، نانولوله‌های کربنی به خاطر استحکام آنها، قدرت و
استحکام بسیاری از مواد مورد استفاده در صنایع مختلفی نظیر دفاعی و هوا – فضا را
ارتقا خواهد داد. در حوزه دفاعی، الیاف نانولوله کربنی، برای توسعه سیستم‌های زرهی
کامپوزیت برای خودروه‌ها و … استفاده می‌شوند.