رشد نانوسیم روی نانوذرات مس

پژوهشگران با گرم کردن ذرات مس، نانوسیم‌هایی روی آنها ایجاد کردند. فراوانی نانوسیم‌ها بستگی به ابعاد ذره اولیه مس دارد. از این ساختار جدید می‌توان در انتقال گرمای ادواتی نظیر میکروتراشه‌ها استفاده کرد.

پژوهشگران با گرم کردن ذرات مس، نانوسیم‌هایی روی آنها ایجاد کردند.
فراوانی نانوسیم‌ها بستگی به ابعاد ذره اولیه مس دارد. از این ساختار جدید
می‌توان در انتقال گرمای ادواتی نظیر میکروتراشه‌ها استفاده کرد.

گاهی یک تصمیم ساده برای تولید چیزی غیرمعمول می‌تواند منجر به کشفی بزرگ
شود. روشی وجود دارد که در آن با استفاده از گرمادهی به یک ماده، ترکیب
جدید ساخته می‌شود که به آن سینترینگ گفته می‌شود. در این روش مواد پودری
گرما داده می شود و سپس به شکل دلخواه درآورده می‌شوند در قدم بعد به آن در
خلاء حرارت داده می‌شود تا ذرات به‌هم بچسبند. اخیرا دانشجویانی با حرارت
دادن ذرات مس در هوا نتایج بسیار جالبی گرفتند.

نتایج کار آنها نشان داد که این کار منجر به تشکیل ذرات با پوسته سوزنی شکل از جنش
اکسید مس می‌شود. کریپا واراناسی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) می‌گوید این یک
خوش شانسی است که ما توانستیم ذراتی حاوی نانوسیم‌هایی تولید کنیم. این روش
می‌تواند تبدیل به یک شیوه جدید برای تولید ساختارهایی با ابعاد چند نانومتری شود.
این روش می‌تواند از یک پودر کروی، ساختاری پیچیده ایجاد کند. این شیوه بسیار ساده
بوده و ساختار تولید شده بادوام است. محصول این فرآیند می‌تواند برای انتقال گرما
در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار فراوانی سیم‌ها روی سطح نانوذره بستگی به اندازه ذره اولیه مس دارد. این
اولین باری است که وابستگی سیم‌های اکسید مس به اندازه ذره اولیه مشاهده می‌شود. با
استفاده از این روش می‌توان ساختارهای متخلخل در مقیاس‌های مختلف ایجاد کرد. اگر
ذره اولیه از حدی کوچکتر باشد، پدیده سینترینگ اتفاق می‌افتد اما در ذرات بزرگتر
شاهد رشد نانوسیم‌ها خواهیم بود.

نتایج این تحقیق در نشریه RSC Nanoscale به چاپ رسیده است. چنین ساختارهای مرتبه‌ای
می‌تواند برای مدیریت گرمایی به کار گرفته شود به‌طوری که در ساخت ادواتی مانند
میکروتراشه‌ها قابل استفاده است. از آنجایی که این ساختارها قابل کنترل هستند
بنابراین می‌تواند در حوزه‌های تولید انرژی پاک مورد استفاده قرار گیرد. این
ساختارها به شکلی هستند که محققان را قادر می سازد تا یک پدیده را در یک زمان و طول
مشخص ایجاد کنند.

پیش از این رشد نانوسیم‌ها روی ورقه مس توده‌ای مشاهده شده بود اما این اولین باری
است که در این مقیاس از ذرات مس، رشد نانوسیم‌ها انجام می‌شود. همچنین اولین باری
است که این ساختارها مورد بررسی قرار گرفته و توضیح داده می‌شوند. در مقاله‌ای که
این گروه به چاپ رساندند مکانیسم تشکیل نانوسیم‌ها ارائه شده است.