تبدیل دانش فناوری‌نانو به رشد اقتصادی

شرکت Tecnalia، این گفته اتحادیه اروپا که، نانو یکی از فناوری‌های تسهیل کننده کلیدی برای تبدیل اقتصاد است را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده و بر این اساس با سازماندهی مجدد فعالیت‌های فناوری‌نانوی خود، آنها را در ۵ بخش متمرکز کرده است.

گاهی اوقات درک اثرات مثبت خلق دانش مربوط به علوم نانو بر اقتصاد دشوار
است. در این راستا آنتونیو پورو، هماهنگ کننده‌ی برنامه‌ فناوری‌نانوی شرکت
Tecnalia، و از بنیان‌گذاران سازماندهی مجدد تیم ویژه فناوری‌نانو شرکت
فناوری‌ باسک، توضیح می‌دهد که یکی از شاخص‌های محوری هدایت آنها به این
رسالت، خلق «فرصت‌های کسب و کاری برای شرکت‌ها» بوده است.

مجموع توانمندی‌های علم و فناوری‌نانوی Tecnalia منجر به ایجاد تیمی شده
است که بیش از ۱۰۰ متخصص در مراکز مختلف مدیریتی آن حضور دارندکه بیش از یک
سوم آنها دارای مدارک دکتری در رشته‌هایی نظیر شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی
هستند.

Tecnalia، این گفته اتحادیه اروپا که، نانو یکی از فناوری‌های تسهیل کننده
کلیدی برای تبدیل اقتصاد است را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده و بر
این اساس با سازماندهی مجدد فعالیت‌های فناوری‌نانوی خود، آنها را در ۵ بخش
زیر متمرکز کرده است: ساخت و ساز پایدار؛ انرژی و محیط زیست؛ صنعت و حمل و
نقل؛ سلامت؛ و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات.

هدف از این تقسیم‌بندی بخشی، علاوه بر ایجاد هم‌افزایی و افزایش هماهنگی،
بازار محور قرار دادن راهکارهای شرکت است. همچنین این شرکت ۴ حوزه موضوعی
نانومواد، نانوفتونیک، شبیه‌سازی کامپیوتری چندمقیاسه و ایمنی را نیز مورد
توجه قرار داده است.

همگرایی این ۴ حوزه موضوعی با ۵ حوزه بخشی، باعث شده است که برنامه‌ی نانوی
Tecnalia، مناسب‌ترین تیم را تعیین نموده و از منابع موجود به نحو احسن
استفاده کند.

شرکت مذکور، منطق نوآوری باز را سرلوحه کارهای خود قرار داده است. پیمان‌ها
و همکاری‌ها از اهداف اصلی ین شرکت بوده و از بخش‌های اصلی برنامه نانوی آن
محسوب می‌شوند.

دانش برای خلق فرصت‌های کسب و کاری، شعار برنامه فناوری‌نانوی Tecnalia
است. به طور کلی هدف شرکت فوق، خلق کاربردهای فناوری‌نانو با هدف ایجاد
ثروت و رفاه است.