برگزاری دوره‌های آموزشی – ترویجی استاندارد ملی روش های آزمون TEM، DLS، SEM و XRD

کمیته استانداردسازی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی اقدام به برگزاری 4 دوره آموزشی در بخش میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، تفرق نور پویا (DLS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و XRD کرده است. این دوره‌ها به حوزه استانداردسازی و به کارگیری این ادوات بر طبق اصول استاندارد می‌پردازد.

استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری بسیار حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف منجمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزهها تدوین و به کار گیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است.
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی اقدام به برگزاری 4 دوره آموزشی در بخش میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، تفرق نور پویا (DLS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و XRD به شرح ذیل کرده است:

1- معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران 1-21951، 1396 ” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)-روش آزمون “
تاریخ و محل برگزاری دوره
سه شنبه مورخ چهاردهم آذرماه (14/09/1396)
دانشگاه صنعتی شریف واقع در تهران- خیابان آزادی

2- دوره آموزشی – ترویجی استاندارد ملی ایران 21304، 1395 ” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراکندگی نور پویا (DLS)-روش آزمون “
مدت دوره
یک روز
تاریخ و محل برگزاری دوره
سه شنبه مورخ هفتم آذرماه (07/09/1396)
پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در تهران- میدان آرژانتین – خیابان الوند – خیابان اهورامزدا – پلاک ۵

3- معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران 21259، 1395 ” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)- روش آزمون”
مدت دوره
یک روز
تاریخ و محل برگزاری دوره
یکشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه (21/09/1396)
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی واقع در کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- شهرک علم و فناوری پژوهش- بلوار دانش – خیابان شهید اردستانی

4- معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران 2-21950، 1396 “فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)-روش آزمون “
مدت دوره
یک روز
تاریخ و محل برگزاری دوره
یکشنبه مورخ بیست و ششم آذرماه (26/09/1396)
دانشگاه تربیت مدرس واقع در تهران، جلال آل احمد، پل نصر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره‌های ذیل (خانم مهدوی) تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس: 66512089-66518622 همراه:09-810-810-099