تفاهم نامه‌ای برای تسهیل دسترسی به ابزارهای تامین مالی

بانک توسعه صادرات ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در قالب یک تفاهم‌نامه متعهد شدند تا توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت و حمایت کنند.

تفاهم‌نامه‌ای با هدف تقویت توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق تسهیل دسترسی آن‌ها به ابزارهای تامین مالی و اعتباری صادراتی با همکاری مشترک بانک توسعه صادرات ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امروز (یکشنبه ۲۱ مهرماه) در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو منعقد شد.

حمایت از شرکت‌های صادراتی در راستای ایجاد مزیت رقابتی توسعه محصولات جدید و ارتقای توان رقابت‌پذیری در عرصه صادرات و مذاکره، پیگیری و همکاری با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در خصوص تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به تسهیلات و خدمات بانکی از جمله تعهدات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در این تفاهم‌نامه بود.

همچنین بانک توسعه صادرات ایران در این تفاهم‌نامه به مواردی چون همکاری و مشارکت با ستاد در خصوص بررسی صلاحیت (فنی) و اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شده از جانب ستاد، ارائه تسهیلات با نرخ ویژه برای توسعه ظرفیت‌های صادراتی شرکت با دوره تامین مالی (کوتاه، میان و بلندمدت) متعهد خواهد بود.

علاوه بر آن پذیرش ضمانت و ارزیابی صندوق‌های توسعه فناوری برای گشایش انواع اعتبارات و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های معرفی شده از طرف ستاد و مشارکت بانک در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های زیرساختی در داخل کشور و کشورهای هدف صادراتی از دیگر تعهدات بانک توسعه صادرات ایران در این تفاهم‌نامه بود.

این تفاهم‌نامه توسط دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات امضا شده و اجرایی خواهد شد.