برگزاری سمینار و معرفی محصولات تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا

برگزاری سمینار و معرفی محصولات تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا

برگزاری سمینار
سمینار معرفی جایگاه نانو تکنولوژی و محصولات تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا مورخ ۲۴ اردیبهشت۸۶ در محل هتل عباسی اصفهان با همکاری شرکت نانو پاک کره جنوبی و همیاری شبکه شرکت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می گردد.در این سمینار یکروزه فعالیت های تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا در زمینه فناوری نانو و اثربخشی آن در محیط زیست، کشاورزی و صنایع و همچنین بازتاب این تکنولوژی دز زندگی مردم معرفی می گردد.

1496
شاخص‌های ارزیابی رقابت کشورها در فناوری‌نانو

شاخص‌های ارزیابی رقابت کشورها در فناوری‌نانو

همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌نانو و درآمدهای ناشی از فروش محصولات مبتنی بر این ‏فناوری – در سال ۲۰۰۶ در حدود ۴/۱۲ میلیارد دلار در سراسر جهان در ‏R&D‏ فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری ‏شد و ارزش فروش محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو نیز به ۵۰ میلیارد دلار رسید.

1687
بررسی بازار حافظه‌های نانولوله‌ای،  پلیمری و مولکولی

بررسی بازار حافظه‌های نانولوله‌ای، پلیمری و مولکولی

در این گزارش بحث می‌شود که کدام یک از محصولات نهایی ممکن است از این فناوری‌ها استفاده کنند و در چه وضعیتی این فناوری‌ها جایگزین DRAM، SRAM، FLASH و. . . می‌شوند؟ و آیا این فناوری‌ها محصولات کاملاً جدید تولید می‌کنند؟

1544