آغاز برنامه‌ای آزمایشی برای نزدیك‌تر كردن محققان اروپایی و استرالیایی

آغاز برنامه‌ای آزمایشی برای نزدیك‌تر كردن محققان اروپایی و استرالیایی

موسسه COST (همکاری‌های اروپایی در زمینه تحقیقات علمی و فنی) اخیراً حوزه فعالیت خود را توسعه داده و برنامه‌ای برای نزدیک‌تر کردن محققان اروپایی و استرالیایی آغاز کرده است.

613
صنعت فناوری‌نانو در آسیا

صنعت فناوری‌نانو در آسیا

فناوری‌نانو یکی از اولویت‌های اصلی علم و فناوری در کشورهای حوزه اقیانوس آرام است. تمام این کشورها دارای راهبردهای ملی مشابهی بوده و هدف آنها بهره‌برداری از فناوری‌نانو در فرایند‌ها و محصولات جدید است .

741
خیزش روسیه برای توسعه فناوری نانو

خیزش روسیه برای توسعه فناوری نانو

کشور روسیه برای پیشگامی در فناوری‌نانو و افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، فناوری‌نانو را به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود انتخاب کرده‌است. رئیس جمهور این کشور با اختصاص یک میلیارد دلار به تحقیق و توسعه فناوری‌نانو خواهان سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و مؤسسات در این زمینه شد.

1880
تحلیلی بر قانون همكاری‌های فناوری نانو در روسیه

تحلیلی بر قانون همكاری‌های فناوری نانو در روسیه

بر اساس این قانون که به «Rosnanotech» معروف است سازمان توانمندی ایجاد خواهد شد که هدف آن همکاری با سیاست‌گذاران فناوری‌نانو و ایجاد انگیزه در بانک‌ها و بانک مرکزی روسیه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

2069
تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در روسیه

تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در روسیه

کشور روسیه برای پیشگامی در فناوری‌نانو و افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، فناوری‌نانو را به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود انتخاب کرده‌است. چندی پیش رئیس جمهور این کشور با اختصاص یک میلیارد دلار خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر سازمان‌ها و مؤسسات این کشور در این زمینه شده و اکنون پیش‌نویس مقررات همکاری در فناوری‌نانو در روسیه برای تصویب به‌مجلس این کشور ارائه شده‌است.

1933