خیزش روسیه برای توسعه فناوری نانو

خیزش روسیه برای توسعه فناوری نانو

کشور روسیه برای پیشگامی در فناوری‌نانو و افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، فناوری‌نانو را به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود انتخاب کرده‌است. رئیس جمهور این کشور با اختصاص یک میلیارد دلار به تحقیق و توسعه فناوری‌نانو خواهان سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و مؤسسات در این زمینه شد.

1918
تحلیلی بر قانون همکاری‌های فناوری نانو در روسیه

تحلیلی بر قانون همکاری‌های فناوری نانو در روسیه

بر اساس این قانون که به «Rosnanotech» معروف است سازمان توانمندی ایجاد خواهد شد که هدف آن همکاری با سیاست‌گذاران فناوری‌نانو و ایجاد انگیزه در بانک‌ها و بانک مرکزی روسیه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

2122
تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در روسیه

تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در روسیه

کشور روسیه برای پیشگامی در فناوری‌نانو و افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، فناوری‌نانو را به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود انتخاب کرده‌است. چندی پیش رئیس جمهور این کشور با اختصاص یک میلیارد دلار خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر سازمان‌ها و مؤسسات این کشور در این زمینه شده و اکنون پیش‌نویس مقررات همکاری در فناوری‌نانو در روسیه برای تصویب به‌مجلس این کشور ارائه شده‌است.

1960
توسعه فناوری‌نانو در چک

توسعه فناوری‌نانو در چک

رای اطمینان از توسعه پایدار فناوری‌نانو، دانشگاه فنی اُستاراوا با همکاری دانشگاه موراویای شمالی، اولین برنامه فناوری‌نانو در کشور چک را آغاز کرده‌اند. همزمان با این دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های دیگر نیز رشته‌هایی را در زمینه فناوری‌نانو ارائه کرده‌اند.

994
فناوری‌نانو در سنگاپور

فناوری‌نانو در سنگاپور

از اواخر دهه ۱۹۹۰ و با توسعه سریع فناوری‌نانو در کشورهای مختلف، مراکز تأمین مالی دولتی کشور سنگاپور مانند وزارت آموزش (MOE) و سازمان علم، فناوری و تحقیقات (A-STAR)، توجه ویژه‌ای به‌تحقیق و توسعه در این حوزه کرده‌اند.

930
پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

دولت آلمان راهبرد جدیدی با هدف استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو برای صنایع مهم این کشور، آغاز کرده‌است. برنامه«تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» به‌دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در چهار صنعت پیشگام آلمان یعنی صنعت خودروسازی (Nanomobil)، اُپتیک (NanoLux)، الکترونیک (NanoFab)، و علوم زیستی (Nano for Life) است.

1265