پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

دولت آلمان راهبرد جدیدی با هدف استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو برای صنایع مهم این کشور، آغاز کرده‌است. برنامه«تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» به‌دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در چهار صنعت پیشگام آلمان یعنی صنعت خودروسازی (Nanomobil)، اُپتیک (NanoLux)، الکترونیک (NanoFab)، و علوم زیستی (Nano for Life) است.

1225
ایجاد بخش فناوری‌نانو در سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD)

ایجاد بخش فناوری‌نانو در سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD)

واحد فناوری‌نانو به‌عنوان بخشی از کمیته سیاست علمی و فناورانه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) است که مواردی همچون تأمین مالی تحقیقات، نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و همکاری‌های علمی بین‌المللی را پوشش خواهد داد. رسالت این بخش ارائه مشاوره به‌کشور‌های عضو OECD در مورد مسائل مربوط به‌فناوری‌نانو و ارتقای همکاری میان این کشور‌ها درباره سیاست‌گذاری توسعه فناوری‌نانو است.

1455
دبیر ستاد: فناوری نانو در ایران با جهان همگام است

دبیر ستاد: فناوری نانو در ایران با جهان همگام است

مهندس محمودرضا سجادی رییس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با نشریه برنامه، فعالیت های این دفتررا به ویژه در 10 سال گذشته، برای ایجاد همکاری بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌هایی در راستای توسعه فناوری تشریح کرد.

1937
آینده فناوری‌نانو در آمریكا از دیدگاه روكو

آینده فناوری‌نانو در آمریكا از دیدگاه روكو

در حال حاضر فناوری‌نانو به‌سرعت در آمریکا در حال توسعه است. در پنج سال اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه بوده‌ایم. برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو در سال 2007، در حدود 4/1 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند که این میزان تقریباً 25 درصد از کل میزان سرمایه‌گذاری‌ دولت‌های کشورهای مختلف در این حوزه است.

1258
برنامه همكاری راهبردی ژاپن و آلمان در نانو الكترونیك

برنامه همكاری راهبردی ژاپن و آلمان در نانو الكترونیك

حوزه نانوالکترونیک در حال حاضر به‌سرعت در حال توسعه بوده و کشورهای مختلف به‌شدت در این حوزه با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این میان، کشورهای آلمان و ژاپن نیز برای رسیدن به رشد پایدار و رقابت‌پذیری بلندمدت، به دنبال همکاری در این حوزه بوده و اخیراً یک توافق‌نامه همکاری امضا کرده‌اند.

1726
همكاری فنلاند و چین در تحقیقات فناوری‌نانو

همكاری فنلاند و چین در تحقیقات فناوری‌نانو

چین و فنلاند برنامه همکاری مشترکی در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو آغاز کرده‌اند. این توافق همکاری گام بزرگی در جهت تلاش برای بهبود تبادل ایده‌ها، متخصصان و منابع، بین چین و کشورهای اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود.

1546
تحلیلی بر بودجه برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو

تحلیلی بر بودجه برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو

برای بودجه سال 2008 برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده (NNI) در حدود 5/1 میلیارد دلار اختصاص یافته‌است که در مقایسه با بودجه 464 میلیون‌دلاری سال 2001 بیش از سه برابر رشد نشان می‌دهد. رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو به‌وسیله دولت فدرال آمریکا در طی سال‌های گذشته و حمایت مستمر کنگره این کشور از این برنامه، نشان‌دهنده اهمیت فناوری‌نانو در توسعه اقتصادی این کشور و نقش آن در رقابت‌پذیری اقتصادی، تأمین امنیت ملی و سلامت است. بخش زیادی از بودجه سال 2008 به مؤسسات و سازمان‌هایی اختصاص دارد که در چارچوب برنامه پیشگامی رقابت‌پذیری آمریکا قرار دارند. این سازمان‌ها عبارتند از: بنیاد ملی علوم، وزارت انرژی، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری.

1509