پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

دولت آلمان راهبرد جدیدی با هدف استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو برای صنایع مهم این کشور، آغاز کرده‌است. برنامه«تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» به‌دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در چهار صنعت پیشگام آلمان یعنی صنعت خودروسازی (Nanomobil)، اُپتیک (NanoLux)، الکترونیک (NanoFab)، و علوم زیستی (Nano for Life) است.

1229
ایجاد بخش فناوری‌نانو در سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD)

ایجاد بخش فناوری‌نانو در سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD)

واحد فناوری‌نانو به‌عنوان بخشی از کمیته سیاست علمی و فناورانه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) است که مواردی همچون تأمین مالی تحقیقات، نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و همکاری‌های علمی بین‌المللی را پوشش خواهد داد. رسالت این بخش ارائه مشاوره به‌کشور‌های عضو OECD در مورد مسائل مربوط به‌فناوری‌نانو و ارتقای همکاری میان این کشور‌ها درباره سیاست‌گذاری توسعه فناوری‌نانو است.

1459
تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در روسیه

تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در روسیه

کشور روسیه برای پیشگامی در فناوری‌نانو و افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، فناوری‌نانو را به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود انتخاب کرده‌است. چندی پیش رئیس جمهور این کشور با اختصاص یک میلیارد دلار خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر سازمان‌ها و مؤسسات این کشور در این زمینه شده و اکنون پیش‌نویس مقررات همکاری در فناوری‌نانو در روسیه برای تصویب به‌مجلس این کشور ارائه شده‌است.

1933
توسعه فناوری‌نانو در چك

توسعه فناوری‌نانو در چك

رای اطمینان از توسعه پایدار فناوری‌نانو، دانشگاه فنی اُستاراوا با همکاری دانشگاه موراویای شمالی، اولین برنامه فناوری‌نانو در کشور چک را آغاز کرده‌اند. همزمان با این دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های دیگر نیز رشته‌هایی را در زمینه فناوری‌نانو ارائه کرده‌اند.

950
دبیر ستاد: فناوری نانو در ایران با جهان همگام است

دبیر ستاد: فناوری نانو در ایران با جهان همگام است

مهندس محمودرضا سجادی رییس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با نشریه برنامه، فعالیت های این دفتررا به ویژه در 10 سال گذشته، برای ایجاد همکاری بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌هایی در راستای توسعه فناوری تشریح کرد.

1945
آینده فناوری‌نانو در آمریكا از دیدگاه روكو

آینده فناوری‌نانو در آمریكا از دیدگاه روكو

در حال حاضر فناوری‌نانو به‌سرعت در آمریکا در حال توسعه است. در پنج سال اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه بوده‌ایم. برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو در سال 2007، در حدود 4/1 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند که این میزان تقریباً 25 درصد از کل میزان سرمایه‌گذاری‌ دولت‌های کشورهای مختلف در این حوزه است.

1262
برنامه همكاری راهبردی ژاپن و آلمان در نانو الكترونیك

برنامه همكاری راهبردی ژاپن و آلمان در نانو الكترونیك

حوزه نانوالکترونیک در حال حاضر به‌سرعت در حال توسعه بوده و کشورهای مختلف به‌شدت در این حوزه با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این میان، کشورهای آلمان و ژاپن نیز برای رسیدن به رشد پایدار و رقابت‌پذیری بلندمدت، به دنبال همکاری در این حوزه بوده و اخیراً یک توافق‌نامه همکاری امضا کرده‌اند.

1728