معرفی پروژه NanoLogue

معرفی پروژه NanoLogue

این پروژه با همکاری مؤسسه wuppertal وtriple innova در آلمان، EMPA درکشور سوئیس و مؤسسه Forum for the Future در انگلیس انجام شده است. هدف اصلی پروژه که در سال 2003 آغاز شده بود بررسی مسائل قانونی اخلاقی و اجتماعی فناوری نانو بود.

1164
رقابت اروپا  با آمریکا  و کشورهای شرق آسیا در فناوری نانو

رقابت اروپا با آمریکا و کشورهای شرق آسیا در فناوری نانو

طبق گزارش مؤسسه Marks & clerk، تعداد ثبت اختراعات کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا و کشورهای شرق آسیا، به ویژه در بخش الکترونیک بسیار کمتر است. از آنجایی که محققان معتقدند که فناوری نانو صنعت الکترونیک را متحول خواهد نمود، لذا این امر برای کشورهای اتحادیه اروپا نگران کننده است.

1537
بررسی ریسک فناوری نانو در آلمان

بررسی ریسک فناوری نانو در آلمان

این تحقیق توسط مرکز میان رشته‌ای ریسک برای توسعه پایدار علم و فناوری (NIRN) انجام خواهد شد و در آن نزدیک به ۱۰۰ کارشناس از سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، صنعت و مراکز علمی مشارکت خواهند نمود. یکی از سوالات این تحقیق مربوط به کاربردهای فعلی و آینده فناوری نانو و ریسک‌های بالقوه آن می‌باشد.

1081
چشم انداز فناوری نانو در هلند

چشم انداز فناوری نانو در هلند

دولت هلند طرح وزیر امور اقتصادی، با عنوان «چشم انداز فناوری نانو از کوچک تا بزرگ» را تصویب کرد. هدف این چشم‌انداز توسعه متعادل فناوری نانو در این کشور می‌باشد.

1429
گزارش فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم

گزارش فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم

با گذشت حدود یک سال از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه کشور لازم است بخش‌های مختلف کشور عملکرد خود را با توجه به اصول، سیاست و مواد برنامه چهارم توسعه ارزیابی نمایند. با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه بر فناوری‌های نوین به ویژه فناوری نانو و همچنین تدوین سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو کشور بر اساس بند ج ماده 43 قانون برنامه چهارم، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گزارش فعالیت‌های خود را به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمود.

1612
سرمایه گذاران ریسک پذیر ایالات متحده  به سوی پیلهای سوختی و فناوری سبز

سرمایه گذاران ریسک پذیر ایالات متحده به سوی پیلهای سوختی و فناوری سبز

طبق گزارش Cleantech Venture Network میزان سرمایه گذاری خطرپذیر آمریکای شمالی در فناوریهای سازگار با محیط زیست، با یک افزایش 35 درصدی در سال گذشته به بیش از 6/1 میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری خطر پذیر انجام شده در – فناوری پاک – در طی سه ماهه پایانی سال 2005 به رقم 502 میلیون دلار رسیده است که این مبلغ نسبت به سه ماه آخر سال 2005 بمیزان 18% و نسبت به سه ماه آخر سال 2004 بمیزان 60 درصد افزایش یافته است.

1241
امضای قرار داد همكاری بلند مدت Micronova و Beneq

امضای قرار داد همكاری بلند مدت Micronova و Beneq

Beneq و مرکز میکروالکترونیک Micronova توافق کردند که با تحویل راکتور رسوب دهی لایه اتمی (ALD) 500 TFS همکاری دراز مدتی، با هدف بررسی و توسعه دامنه وسیعی از فناوری‌های مربوط به لایه نازک، ترمیم سطح و کاربردهای آن آغاز کنند.

1370