معرفی پروژه NanoLogue

معرفی پروژه NanoLogue

این پروژه با همکاری مؤسسه wuppertal وtriple innova در آلمان، EMPA درکشور سوئیس و مؤسسه Forum for the Future در انگلیس انجام شده است. هدف اصلی پروژه که در سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود بررسی مسائل قانونی اخلاقی و اجتماعی فناوری نانو بود.

1183
رقابت اروپا  با آمریکا  و کشورهای شرق آسیا در فناوری نانو

رقابت اروپا با آمریکا و کشورهای شرق آسیا در فناوری نانو

طبق گزارش مؤسسه Marks & clerk، تعداد ثبت اختراعات کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا و کشورهای شرق آسیا، به ویژه در بخش الکترونیک بسیار کمتر است. از آنجایی که محققان معتقدند که فناوری نانو صنعت الکترونیک را متحول خواهد نمود، لذا این امر برای کشورهای اتحادیه اروپا نگران کننده است.

1551
بررسی ریسک فناوری نانو در آلمان

بررسی ریسک فناوری نانو در آلمان

این تحقیق توسط مرکز میان رشته‌ای ریسک برای توسعه پایدار علم و فناوری (NIRN) انجام خواهد شد و در آن نزدیک به ۱۰۰ کارشناس از سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، صنعت و مراکز علمی مشارکت خواهند نمود. یکی از سوالات این تحقیق مربوط به کاربردهای فعلی و آینده فناوری نانو و ریسک‌های بالقوه آن می‌باشد.

1100
آغاز به کار شبکه فناوری نانو در انگلستان

آغاز به کار شبکه فناوری نانو در انگلستان

شبکه مراکز فناوری نانو انگلستان که در بر گیرنده ۲۲ مرکز فناوری نانو این کشور می باشد رسما آغاز به کار نمود. در راستای حمایت از این شبکه دولت انگلیس مبلغ ۵۰ میلیون پوند به این شبکه اختصاص داده است.

1493
چشم انداز فناوری نانو در هلند

چشم انداز فناوری نانو در هلند

دولت هلند طرح وزیر امور اقتصادی، با عنوان «چشم انداز فناوری نانو از کوچک تا بزرگ» را تصویب کرد. هدف این چشم‌انداز توسعه متعادل فناوری نانو در این کشور می‌باشد.

1453
گزارش فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم

گزارش فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم

با گذشت حدود یک سال از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه کشور لازم است بخش‌های مختلف کشور عملکرد خود را با توجه به اصول، سیاست و مواد برنامه چهارم توسعه ارزیابی نمایند. با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه بر فناوری‌های نوین به ویژه فناوری نانو و همچنین تدوین سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو کشور بر اساس بند ج ماده ۴۳ قانون برنامه چهارم، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گزارش فعالیت‌های خود را به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمود.

1629