برترین‌های فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۸۵

برترین‌های فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۸۵

برترین افراد و نهادهای فناوری نانوی ایران معرفی شدند.
دومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری نانو، سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ با حضور معاون محترم علم و فناوری رئیس جمهور، مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تعداد زیادی از محققان این فناوری برگزار شد.
در این جشنواره، افراد و نهادها بر حسب کیفیت و حجم فعالیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شدند.

2285
حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در بهمن ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۶۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۹ مورد مردود، ۲۹ مورد ناقص و ۱۱۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

3217
تدریس دروس اختیاری فناوری نانو، از فهرست حمایت‌های تشویقی خارج شد

تدریس دروس اختیاری فناوری نانو، از فهرست حمایت‌های تشویقی خارج شد

طبق مصوبه کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد وی‍ژه توسع‍ه فناوری‌نانو، حمایت از تدریس دروس اختیاری فناوری‌نانو از فهرست حمایت‌های تشویقی این ستاد خارج شد. طبق این مصوبه دروسی که از نیمه دوم سال تحصیلی (بهمن ۱۳۸۶ به بعد) ارائه شود، شامل حمایت نخواهند شد.

658
پیش‌بینی بازار نانوالکترونیک

پیش‌بینی بازار نانوالکترونیک

بر اساس گزارش جدیدی که اخیراً منتشر شده‌است، روند تکامل کامل صنعت الکترونیک و چگونگی تأثیر فناوری‌نانو در آن، وضعیت آتی این صنعت، زمان پذیرش کاربردهای مختلف فناوری‌نانو از سوی این صنعت و اندازه بازار آن پیش‌بینی شده است.

2183
معرفی پایان‌نامه: سنتز نانوبلورهای نیمه‌هادی برای کاربرد در حسگرهای بیولوژیکی‌

معرفی پایان‌نامه: سنتز نانوبلورهای نیمه‌هادی برای کاربرد در حسگرهای بیولوژیکی‌

دانشجو: بهارک بهمنی
استاد راهنما: دکتر فتح اله مضطرزاده
استاد مشاور: دکتر محمد ربیعی
دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ شروع: بهمن ماه ۱۳۸۳
تاریخ اتمام: دی ماه ۱۳۸۴

2319
معرفی پایان‌نامه: ساخت حسگر براساس جذب شیمیایی بالا و فعالیت فتوکاتالیزوری ……

معرفی پایان‌نامه: ساخت حسگر براساس جذب شیمیایی بالا و فعالیت فتوکاتالیزوری ……

عنوان: ساخت حسگر براساس جذب شیمیایی بالا و فعالیت فتوکاتالیزوری در سطح نانوذرات TiO2 برای حذف آلودگی‌های آب
دانشجو: فرشته محمدی فتیده
استاد راهنما: دکتر محمدمهدی کاشانی مطلق
استاد راهنمای همکار: دکتر فریدون علیخانی حصاری
استاد مشاور: دکتر اصغر کاظم‌زاده
دانشگاه: علم و صنعت ایران- دانشکده شیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ شروع: خرداد ۱۳۸۴
تاریخ اتمام: اسفند ۱۳۸۵

1981