تخریب غشاءهای سلولی به وسیله فولرین‌ها

تخریب غشاءهای سلولی به وسیله فولرین‌ها

اخیراً دانشمندان دانشگاه رایس و مؤسسه فناوری جورجیا طی گزارشی، اختلاف سمیت‌زدایی انواع فولرین‌ها در دو رده سلولی را اعلام کردند. براساس این تحقیق کولوئید‌های کم‌محلول فولرین در آب در غلظت‌های ppm20 باعث بروز سمیت در دو رده سلولی از سلول‌های پوست انسان و کارسینومای کبد شدند.

2623