زیست‌تراشه‌های گرافنی در مسیر تولید انبوه قرار گرفت

زیست‌تراشه‌های گرافنی در مسیر تولید انبوه قرار گرفت

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) یکی از ترانزیستور اثر میدان گرافنی طراحی شده خود را با کمک شریک خود یعنی شرکت گرافنا (Graphenea) تولید می‌کند. این زیست‌تراشه با استفاده از ویفر شش اینچی در اسپانیا تولید می‌شود.

53
تراشه‌های گرافنی برای تولید صنعتی کوچک‌سازی می‌شوند

تراشه‌های گرافنی برای تولید صنعتی کوچک‌سازی می‌شوند

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) یک نسخه مینیاتوریزه از تراشه حاوی ترانزیستور اثر میدان گرافنی (gFET) خود را ارائه کرده که طراحی آن به گونه‌ای است که می‌توان آن را در یک ریخته گری تجاری تولید کرد.

205
یک گام دیگر به سوی تجاری‌سازی تراشه‌نانویی که چند بیماری را تشخیص می‌دهد

یک گام دیگر به سوی تجاری‌سازی تراشه‌نانویی که چند بیماری را تشخیص می‌دهد

شرکت آرچر، سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدید خود را برای خواندن سیگنال از چهار حسگر پیشرفته GFET به طور هم زمان در یک تراشه طراحی کرده و توسعه داده است. این شرکت توضیح داد که این کار، پیشرفت قابل توجهی در نسل قبلی سیستم زیست‌تراشه آرچر است که فقط می توانست یک حسگر را در یک زمان واحد داشته باشد. با این کار می‌تواند چندین سیگنال مختلف را از یک تراشه گرفت و در نتیجه تشخیص چند بیماری با یک تراشه واحد امکان‌پذیر می‌شود.

382
یک شرکت مواد کیوبیتی را در دمای اتاق پایدار نگه داشت

یک شرکت مواد کیوبیتی را در دمای اتاق پایدار نگه داشت

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نیمه هادی است که در بخش محاسبات کوانتومی و تشخیص پزشکی دستاوردهای جالب توجهی دارد. این شرکت به تازگی به پیشرفت قابل توجهی در عملکرد مواد کیوبیت پیشرفته دست یافته است.

276
ساخت تراشه برای توسعه حوزه کوانتومی و زیست‌فناوری

ساخت تراشه برای توسعه حوزه کوانتومی و زیست‌فناوری

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) در حال توسعه یکی از پیچیده‌ترین تراشه‌های صنعتی است، که در حوزه‌های مختلف از پردازنده‌های کوانتومی گرفته تا آزمایشگاه‌های روی تراشه مبتنی بر گرافن قابل استفاده است.

705
توسعه نانوحسگری که با کمک یک زیست تراشه بیماری را شناسایی می‌کند

توسعه نانوحسگری که با کمک یک زیست تراشه بیماری را شناسایی می‌کند

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) فناوری زیست‌تراشه خود را یک گام فراتر برده و آن به سوی تجاری‌سازی سوق داده است. این شرکت با کمک زیست‌تراشه و نانوحسگرها زیست‌شیمیایی، محصولی در قالب فناوری انحصاری آزمایشگاه روی تراشه توسعه داده است.

713