یک شرکت مواد کیوبیتی را در دمای اتاق پایدار نگه داشت

یک شرکت مواد کیوبیتی را در دمای اتاق پایدار نگه داشت

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نیمه هادی است که در بخش محاسبات کوانتومی و تشخیص پزشکی دستاوردهای جالب توجهی دارد. این شرکت به تازگی به پیشرفت قابل توجهی در عملکرد مواد کیوبیت پیشرفته دست یافته است.

72
ساخت تراشه برای توسعه حوزه کوانتومی و زیست‌فناوری

ساخت تراشه برای توسعه حوزه کوانتومی و زیست‌فناوری

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) در حال توسعه یکی از پیچیده‌ترین تراشه‌های صنعتی است، که در حوزه‌های مختلف از پردازنده‌های کوانتومی گرفته تا آزمایشگاه‌های روی تراشه مبتنی بر گرافن قابل استفاده است.

188
توسعه نانوحسگری که با کمک یک زیست تراشه بیماری را شناسایی می‌کند

توسعه نانوحسگری که با کمک یک زیست تراشه بیماری را شناسایی می‌کند

شرکت آرچر متریالز (Archer Materials) فناوری زیست‌تراشه خود را یک گام فراتر برده و آن به سوی تجاری‌سازی سوق داده است. این شرکت با کمک زیست‌تراشه و نانوحسگرها زیست‌شیمیایی، محصولی در قالب فناوری انحصاری آزمایشگاه روی تراشه توسعه داده است.

510