هم‌افزایی برای انتقال سریع فناوری نانوذرات لیپیدی به شرکت‌های مختلف

هم‌افزایی برای انتقال سریع فناوری نانوذرات لیپیدی به شرکت‌های مختلف

دو شرکت اکیوتاس تراپیوتیکس (Acuitas Therapeutics) و رسیبیوفارم (Recibiopharm) قراردادی برای انتقال سریع فناوری با یکدیگر امضاء کردند. هدف از این قرارداد، انتقال فناوری در حوزه نانوذرات لیپیدی و پیاده‌سازی شرایط خوب تولید (Good Manufacturing Practices) است.

263
نبرد حقوقی دو شرکت توسعه‌دهنده واکسن برای فناوری نانوذرات لیپیدی

نبرد حقوقی دو شرکت توسعه‌دهنده واکسن برای فناوری نانوذرات لیپیدی

شرکت اکیوتاس تراپیوتیکس (Acuitas Therapeutics)، پیشرو در توسعه نانوذرات لیپیدی (LNP)، به تازگی از شرکت کیورواک (Curevac) شکایت کرده است. این شکایت مربوط به توسعه واکسن‌های ضد کرونا می‌شود. ظاهرا در ثبت اختراع مربوط به یکی از فناوری‌هایی که به صورت مشترک میان این دو شرکت توسعه یافته، شرکت کیورواک نام دانشمندان شرکت اکیوتاس را درج نکرده است. این موضوع موجب شکایت این شرکت از کیورواک شده است.

157
قراردادی برای استفاده از نانوذرات لیپیدی در توسعه محصولات درمانی mRNA

قراردادی برای استفاده از نانوذرات لیپیدی در توسعه محصولات درمانی mRNA

شرکت بیووکترا (BioVectra) قراردادی با اکیوتاس تراپیوتیکس (Acuitas Therapeutics)، پیشرو در توسعه نانوذرات لیپیدی (LNP)، امضا کرده است تا از فناوری سامانه رهایش این شرکت که مبتنی بر نانوذرات لیپیدی است برای توسعه محصولات مبتنی بر mRNA استفاده کند.

224