همکاری با ناسا برای توسعه فضاپیمایی با ماموریت کاوش قمر مشتری

همکاری با ناسا برای توسعه فضاپیمایی با ماموریت کاوش قمر مشتری

شرکت توسعه مواد پیشرفته (Advanced Material Development) اعلام کرد با آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا (JPL) قرارداد دیگری امضا کرده است. فناوری جذب رادار شرکت توسعه مواد پیشرفته اکنون توسط این شرکت در پانل‌های ناسا گنجانیده شده است و توسط آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در طول تست سازگاری الکترومغناطیسی سطح سیستم برای فضاپیمای Clipper Europa در اواخر سال جاری استفاده خواهد شد.

126
تداوم همکاری با ارتش آمریکا برای استفاده از فناوری‌نانو

تداوم همکاری با ارتش آمریکا برای استفاده از فناوری‌نانو

ارتش آمریکا همکاری با شرکت توسعه مواد پیشرفته (Advanced Material Development) را با بودجه OSD گسترش داد. این شرکت اعلام کرد که بودجه بیشتری از سوی ارتش آمریکا برای همکاری در پروژه ChamEM خود از دفتر وزیر دفاع دریافت کرده است.

344
قراردادی برای استفاده از نانوجوهر در صنعت RFID

قراردادی برای استفاده از نانوجوهر در صنعت RFID

به‌منظور توسعه فناوری برچسب‌های رادیوفرکانس (RFID) رایج در بازار، شرکت توسعه مواد پیشرفته، قراردادی با شرکت مارکس‌اند‌اسپنسر امضا کرده است تا از جوهرگرافنی برای ارتقا کیفیت و کارایی RFIDها استفاده کند.

843