تداوم همکاری با ارتش آمریکا برای استفاده از فناوری‌نانو

تداوم همکاری با ارتش آمریکا برای استفاده از فناوری‌نانو

ارتش آمریکا همکاری با شرکت توسعه مواد پیشرفته (Advanced Material Development) را با بودجه OSD گسترش داد. این شرکت اعلام کرد که بودجه بیشتری از سوی ارتش آمریکا برای همکاری در پروژه ChamEM خود از دفتر وزیر دفاع دریافت کرده است.

151
قراردادی برای استفاده از نانوجوهر در صنعت RFID

قراردادی برای استفاده از نانوجوهر در صنعت RFID

به‌منظور توسعه فناوری برچسب‌های رادیوفرکانس (RFID) رایج در بازار، شرکت توسعه مواد پیشرفته، قراردادی با شرکت مارکس‌اند‌اسپنسر امضا کرده است تا از جوهرگرافنی برای ارتقا کیفیت و کارایی RFIDها استفاده کند.

684