بیش از ۲۰۰ مدرسه در آمریکا با شیشه‌های نانویی محافظت می‌شوند

بیش از ۲۰۰ مدرسه در آمریکا با شیشه‌های نانویی محافظت می‌شوند

شرکت سی‌باند سیستمز (C-Bond Systems)، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو بوده، که به دنبال افزایش ایمنی شیشه‌ها و فیلم‌های مورد استفاده در پنجره‌ها است. این شرکت اعلام کرد بیش از ۲۰۰ مدرسه و ساختمان تجاری از شیشه‌های تقویت شده این شرکت استفاده می‌کنند.

66
تداوم استفاده از شیشه‌های تقویت‌شده با فناوری‌نانو در مدارس آمریکا

تداوم استفاده از شیشه‌های تقویت‌شده با فناوری‌نانو در مدارس آمریکا

شرکت سی‌باند سیستمز (C-Bond Systems)، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو بوده، که به دنبال افزایش ایمنی شیشه‌ها و فیلم‌های مورد استفاده در پنجره‌ها است. این شرکت اعلام کرد که به تازگی درخواست جدیدی برای نصب شیشه‌های تقویت‌شده با فناوری‌نانو در مدرسه‌ای در یکی از منطقه‌های تگزاس دریافت کرده است.

328