دریافت گذرنامه «OEKO-TEX Eco» برای فناوری پوشاک گرافنی

دریافت گذرنامه «OEKO-TEX Eco» برای فناوری پوشاک گرافنی

ورسارین (Versarien) گذرنامه اکو Oeko-Tex را برای فناوری پوشاک گرافنی بدست می‌آورد. تیم این شرکت به تازگی اعلام کرده است که صدور گواهینامه گذرنامه اکو Oeko-Tex را برای فناوری لباس گرافن خود تضمین کرده است.

696