افزایش فرکانس از گیگا به تراهرتز با اسپین‌ترونیک

افزایش فرکانس از گیگا به تراهرتز با اسپین‌ترونیک

محققان ژاپنی روشی ارائه کردند که در آن می‌توان مغناطیسی شدن نانوذرات را با سرعت بالاتری انجام داد. با این کار فرکانس کارکرد ادوات الکترونیکی از مقیاس گیگاهرتز به تراهرتز ارتقاء پیدا می‌کند.

734