نقش ایران در استانداردسازی فناوری نانو به مقام معظم رهبری گزارش شد

تا کنون 28 استاندارد ملی در زمینه‌های اندازه گیری، تعاریف ، اصلاحات و ایمنی و سلامت و همچنین 3 استاندارد بین المللی با مسئولیت ایران در سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو) در حوزه نانو تدوین شده است . کشور جمهوری اسلامی ایران توانسته است جزو 9 کشوری باشد که مسئول تدوین استانداردهای بین المللی بوده اند.

filereader.php?p1=main_e312fb8fc564cc92c
شبکه ایمنی فناوری نانو
شبکه ایمنی فناوری نانو در اواسط سال 1391 تأسیس شد و دارای چهار کارگروه تخصصی است. هدف از ایجاد این شبکه، فراهم آوردن بستری مناسب برای مجموعه پژوهشگران حقیقی و مراکز مرتبط علاقمند در کشور بود که با پیوستن به این شبکه فعالیت‌های خود را در حوزه ایمنی نانو در چارچوب برنامه‌های معین و تحت مدیریت شبکه، حول تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ایمنی و زیست‌محیطی فناوری نانو متمرکز و همگرا نمایند. در شبکه ایمنی نانو، مجموعه‌ای از کارهای آموزشی و ترویجی، مطالعات لازم در حوزه ایمنی و محیط زیست و برخی فعالیت‌های زیر ساختی انجام شده است.
فعالیت‌های آموزشی و ترویجی حوزه استاندارد و ایمنی
برگزاری دو همایش ملی در حوزه ایمنی و استاندارد، یک کنگره بین المللی با حضور چندین کشور خارجی، برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزشی در مورد ایمنی در آزمایشگاه‌ها و محیط‌های کاری، تهیه نرم افزار ایمنی میلیاردیوم، راه‌اندازی سایت شبکه ایمنی و ایجاد پایگاه داده ایمنی، از جمله فعالیت‌های آموزشی وترویجی است که در حوزه ایمنی واستاندارد انجام شده است.