معرفی الگوی توسعه صنعت الکتروریسی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

آنچه در این بخش از نمایشگاه ارائه شد، نمونه‌هایی از تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی تولید نانوالیاف و انواع فیلترها و محصولات حاصل از فناوری الکتروریسی بود.

همچنین سیر زمانی توسعه فناوری الکتروریسی در ایران از سال 1384 تا 1393 ، شامل پنج گام اصلی زیر ، در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده بود:

سال 1384: انجام پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه نانوالیاف
سال 1388 : ساخت دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی
سال 1391: تولید فیلترهای نیروگاهی
سال 1392: تولید کیت‌های استخراج DNA و RNA تشخیص کروماتوگرافی بر پایه نانوالیاف
سال 1393: تولید فیلترهای صنعتی و غبارگیر، تولید ماسک‌های تنفسی، تولید فیلترهای سرنگی

filereader.php?p1=main_5d6f32a87c9d86670