نهمین رویداد کاشتن برای آینده با محوریت نانو

نهمین رویداد کاشتن برای آینده با محوریت نانو

کاشتن برای آینده رویدادی گفتمان‌ محور است که با هدف آشنایی دانشجویان، فناوران و پژوهشگران با فناوری‌های نوین و راهبردی و در راستای تأثیرگذاری آن‌ها بر آینده، زندگی مردم و جایگاهشان در داخل کشور برگزار می‌شود.

سخنرانان این رویداد:
دکتر محمد عبدالاحد دکتری برق-نانوالکترونیک، دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد عادل غیاث دکتری نانوالکترونیک، دانشگاه ساوت همپتون، انگلستان عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا محمودیان پسادکتری حسگرهای الکتروشیمیایی، دانشگاه مالایا، مالزیموسس،فناور و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان نوآوران نانو صنعت معین
دکتر رسول دیناروند دکتری داروسازی، دانشگاه منچستر، انگلستان عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
ساعت ۱۵ الی ۱۸
در آمفی تئاتر دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی