برنامه آموزش های تخصصی فناوری نانو پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1384

پژوهشگاه صنعت نفت برنامه های سال 84 مرکز آموزش های تخصصی خود را اعلام کرد.برنامه های مرتبط با فناوری نانو در این پژوهشگاه به شرح زیر جهت استفاده علاقمندان اعلام میگردد.در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با دورنگار 5932455 یا تلفن های 51-5901021, داخلی های